Stunning apartment in Moscow designed by Alexei Nikolashin

Architects: Alexei Nikolashin
Location: Moscow, Russia
Photo courtesy: Alexei Nikolashin

 

Thank you for reading this article!