Gray Perfection by Dina Mezhevova

Architects: Dina Mezhevova
Location: Moscow, Russia
Year: 2012
Photo courtesy: Bogdan Vitkov

Gray-Perfection-01 Gray-Perfection-02 Gray-Perfection-03 Gray-Perfection-04 Gray-Perfection-05 Gray-Perfection-06 Gray-Perfection-07 Gray-Perfection-08 Gray-Perfection-09 Gray-Perfection-10 Gray-Perfection-11 Gray-Perfection-12 Gray-Perfection-13 Gray-Perfection-14 Gray-Perfection-15 Gray-Perfection-16 Gray-Perfection-17 Gray-Perfection-18

Thank you for reading this article!